AFSPRAKEN


 

Panathonverklaring                                                                           Fairplay-charter

 

Ongeveer zes kinderen op tien zijn aangesloten bij een sportclub. Dat is mooi en dat is nodig. Het maakt onze kinderen fitter, socialer en zelfbewuster. We willen allemaal dat kinderen graag sporten en dat ze dat in een veilige, positieve omgeving kunnen doen. Een sportclub met een degelijk jeugdbeleid leert kinderen spelplezier, discipline, zorg voor het eigen lichaam en teamspirit. Daardoor neemt een sportclub meteen ook een opvoedende taak op.

Sommige ouders droppen hun kind en zijn weer weg. Spijtig, want steun en interesse tonen voor wat zoon– of dochterlief doet, leert en al kan, geeft elk kind een prettig gevoel. Anderen trekken de beslissingen van de coach of scheidsrechter in twijfel, pushen hun kind te sterk en dromen intussen luidop van een profbestaan. Ze staan te schelden langs de zijlijn en vergeten hun voorbeeldfunctie.

Hoeveel kinderen zouden liever sporten zonder die druk? Hoeveel spelertjes weten niet beter dan dat schelden, dreigen en spuwen bij sporten hoort? Zouden zij zich beter voelen zonder de prestatiedruk?

 1. Heb positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun ze bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties.

 2. Het compenseren van goede prestaties (geldpremie, ...) is ZEKER niet aan de orde.

 3. Straf uw kind niet door het bijwonen van de trainingen of wedstrijden te verbieden. Op lange termijn is dit niet bevorderend.

 4. Ouders, familie en vrienden van de spelers zijn van harte welkom langs de velden en zeker in de kantine.

 5. Echter, het kritisch bijwonen van elke training wordt als storend ervaren. Ouders kunnen dan ook gevraagd worden om tijdens de training de toeschouwerplaatsen te verlaten.

 6. Geef geen negatieve kritiek in het bijzijn van de spelers. Bespreek deze met de trainer of coördinator op een rustige manier en op een later tijdstip.

 7. Laat coachen over aan de trainer. Dit in het belang van het kind. Het is moeilijk genoeg om één opdracht goed uit te voeren, laat staan tegenstrijdige instructies. Ouders van keepers vragen we om niet achter het doel plaats te nemen.

 8. Wij willen minimaal 50 % aan speeltijd tijdens de wedstrijden voor iedere speler.

 9. Bij wedstrijden binnen een straal van 50 km wordt het vervoer geregeld met eigen personenwagens. Alle ouders worden geacht om regelmatig hierin bij te dragen. Zij zijn ook geacht de wettelijke voorschriften betreffende vervoer van minderjarigen te respecteren. Deze voorschriften zijn terug te vinden op de website van Greunsjotters Vossem.

 10. De voertaal in de club is Nederlands en alle ouders werken hier positief aan mee door ook in het Nederlands te communiceren met bestuur, trainers, teammanagers en medespelers.

 11. Indien ouders vragen hebben in verband met de wedstrijd, dan kunnen zij een afspraak vragen met de trainer op de eerstvolgende training, maar GEEN bespreking/vragen de dag van de wedstrijd zelf.

 12. ABSOLUUT geen mail stalking!