REGLEMENT


Dit interne jeugdreglement sluit aan bij het algemene huishoudelijke reglement van de club en specificeert daar waar nodig, bepaalde elementen uit het huishoudelijke reglement.

Gedragslijn

 1. De speler verwerft menselijke waarden via het voetbalspel:
  - Respect voor anderen: trainer, medespeler, tegenspeler, scheidsrechter, ...
  - Respect voor zichzelf: rust, verzorging, voeding, ...
  - Respect voor het materiaal en de infrastructuur

 2. De speler leert neen zeggen tegen druggebruik, racisme en geweld in het voetbal.

 3. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden

 4. Elk geval van diefstal, agressie, racisme, vandalisme, roken, drugs of gebruik van alcohol wordt bestraft met de uitsluiting uit de club.

 5. De speler speelt om te winnen, maar leert ook verliezen.

 6. De speler leert de spelregels van het voetbalspel na te leven (=fairplay).

 7. De speler leert leefregels (=discipline) na te leven en zelfdiscipline te verwerven.

 8. De speler leert samen te leven en samen te werken.

 9. Alle boetes opgelopen wegens wangedrag en na beslissing van de KBVB vallen ten laste van de speler.

 10. Deelname aan trainingen of wedstrijden van andere clubs is verboden voor datum van 01/03/2017. Indien de speler door een club uitgenodigd wordt, dient dit onmiddellijk aan de coördinator gemeld te worden. Zonder de toestemming van de club toch gaan testen, kan tot sportieve sancties leiden.

 11. Een speler dient verplicht in te gaan op IEDERE uitnodiging van de Brabantse selectie.

Stiptheid

 1. De training vangt stipt op het afgesproken uur aan. Iedereen is dus minimum een vijftiental minuten voor de aanvang ervan in de kleedkamer.

 2. Bij thuiswedstrijden ben je minstens 45min voor de aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig (trainer kan dit uur vervroegen).

 3. Op verplaatsing ben je stipt op het afgesproken uur aanwezig op de afgesproken plaats. Op het vastgestelde uur zal dan ook vertrokken worden met de aanwezige spelers.

 4. Wie geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, mag niet worden opgesteld voor de wedstrijd en kan niet op het elektronische scheidsrechterblad worden ingevuld.

 5. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor de training of wedstrijd, waarschuwt hij tijdig én persoonlijk de trainer of de teammanager. Indien het een kwetsuur betreft, wordt in overleg met de trainer een blessurebehandeling opgestart.

 6. De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de trainer naar het trainingsveld.

 7. Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training zijn de kleedkamers verlaten.

 8. De voertaal in de club is Nederlands en de communicatie met bestuur, trainers, teammanager en medespelers gebeurt in het Nederlands.

Kledij & Materiaal

 1. Wij gaan en komen naar de wedstrijden met de nieuwe training van Greunsjotters Vossem. Denk aan onze sponsors. Door deze mensen is het mogelijk aan sport te doen.

 2. Wij gaan en komen naar de trainingen/wedstrijden met gewone schoenen of loopschoenen, en NIET met voetbalschoenen. Er is genoeg tijd om ons om te kleden in de kleedkamer. (kleedkamersfeer is heel belangrijk om een groepsgevoel te creëren en mag bijgevolg niet verloren gaan).

 3. Voetbalschoenen moeten zowel voor een training als voor een wedstrijd proper zijn.

 4. Na iedere training zullen spelers het terrein helpen afruimen.

 5. Indien er tijdens de training een bal buiten het oefencomplex belandt, wordt deze onmiddellijk opgehaald. Indien dit niet mogelijk is, wordt aan de trainer vermeld waar deze beland is om deze op een later tijdstip te kunnen recupereren.

 6. Verloren voorwerpen (zet overal uw naam in) bevinden zich in de mand van het drankkot.

 7. Voor we naar de training of wedstrijd komen controleren wij (zelf) onze voetbalzak. Heb ik al mijn spullen?

 8. Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de teammanager, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De teammanager en/of trainer zal een beurtrol opstellen om de truitjes te wassen.

Hygiëne

 1. Na iedere training en/of wedstrijd is men verplicht te douchen. Gebruik badslippers.

 2. Er worden geen sieraden (horloges, ketting, armband, enz.) gedragen tijdens de training of wedstrijd. Dit is overigens verboden door de KBVB.

 3. Gebruik van GSM, MP3-spelers, ipads en dergelijke meer is tijdens de trainingen en wedstrijden verboden.

Infrastructuur

 1. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen

 2. Verplaatsbare doelen worden gedragen en niet gesleept.

 3. De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren getrapt. Er wordt zeker niet met voorwerpen gegooid.

 4. Om de kleedkamers zo proper mogelijk te houden, dienen de schoenen buiten gereinigd te worden.

 5. Iedere training zullen er 2 spelers aangeduid worden die als laatste de kleedkamer verlaten en die er voor zullen zorgen dat er geen papiertjes en lege flessen in de kleedkamers achterblijven (vooral onder de banken kijken). Vanaf U12 worden 2 spelers aangeduid om de kleedkamer te kuisen. De trainer is verantwoordelijk voor de netheid van de kleedkamers.

 6. Wie drank meeneemt van thuis moet de lege verpakkingen ook terug mee naar huis nemen.

Diefstalpreventie

 1. Geen waardevolle spullen onbeheerd achterlaten.

 2. Alles in de sportzak in de gang zetten. (Een gesloten zak in de gang doorzoeken is al minder verleidelijk voor een potentiële dief.)

 3. Geen onbevoegden in de kleedkamers.

 4. Indien je toch iets waardevol moet achterlaten, spreek af met je trainer hoe dit kan opgelost worden (meenemen naar het veld, in bewaring geven in de kantine, ...).

De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.