PRAKTISCH


Lidgeld

De aansluiting bij de voetbalbond kan pas gebeuren vanaf de effectieve leeftijd van 5 jaar. Hierdoor is de speler verzekerd tegen ongevallen. De ouders dienen bij aansluiting een formulier te ondertekenen dat wordt afgegeven aan de jeugdcoördinator.

Het lidgeld voor aansluiting voor 1 seizoen bij onze club bedraagt 250€ per speler. Voor verschillende kinderen uit eenzelfde gezin wordt een extra korting gegeven op het lidgeld van 25€ vanaf het tweede kind.

De lidgelden dienen per overschrijving betaald te worden op onderstaand rekeningnummer met vermelding van de naam van de speler en de leeftijdscategorie:

BE25 1030 3981 0282

Het lidgeld houdt meer in dan de verzekering van de speler:

 • Aansluiting bij de KBVB

 • Verzekering

 • Vergoeding infrastructuur: elektriciteit, verwarming, water, onderhoud,...

 • Vergoeding trainers

 • Wedstrijduitrusting

 • Kledijpakket (voor alle U-ploegen) bestaande uit:

  • Training

  • T-shirt

  • Short

  • Kousen

Wedstrijduitrusting

De club stelt voor de wedstrijden de uitrusting (truitje en broekje) ter beschikking. Kousen dienen door de speler zelf voorzien te worden.

Afspraken rond wedstrijden en trainingen

De spelers die een wedstrijd moeten spelen, zullen schriftelijk / mondeling worden verwittigd door de trainer of ploegverantwoordelijke op training, of bij afwezigheid telefonisch.

Voor een thuiswedstrijd komen de spelers samen in de kleedkamer 45’ vóór aanvang van de wedstrijd. Voor een uitwedstrijd wordt meestal verzameld op het dorpsplein om dan in groep de verplaatsing te maken. Het tijdstip van samenkomst is afhankelijk van de afstand die de verplaatsing in beslag zal nemen.

Indien men door een gegronde reden (ziekte, kwetsuur, school, vakantie,...) niet op een training of wedstrijd kan aanwezig zijn, moet men ALTIJD zo spoedig mogelijk de trainer op de hoogte brengen.

Het is voor iedere speler verplicht om na elke wedstrijd en wenselijk na elke training een douche te nemen. Het spreekt voor zich dat zowel bij trainingen, als bij thuis- en uitwedstrijden de kleedkamers op een normale manier worden gebruikt en achtergelaten.

Afgelastingen

Voetbal is een wintersport en door de weersomstandigheden kan het gebeuren dat wedstrijden worden afgelast. De trainers brengen bij een algemene afgelasting van de wedstijden, de ouders en spelers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Dit kan ook steeds geraadpleegd worden op de website van de KBVB.