MISSIE & VISIE


Een duidelijke missie geeft aan waar onze club FC Gr. Vossem voor bekend en garant staat.

Meer concreet: “Waarom heeft een jeugdspeler(ster) gekozen / of kiest hij (zij) als jeugdspeler voor Vossem”?

Vossem is een Vlaamse voetbalclub met een traditie in het opleiden van spelers voor doorstroming naar het eerste elftal. De jeugdopleiding vormt een onmisbare pijler in de structuur van de club en wil zich onderscheiden door een model aan te bieden waarin spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het uiteindelijk doel van ons jeugdbeleid is het verhogen van de individuele kwaliteit van onze jeugdspelers zowel op sportief, menselijk, sociaal als maatschappelijk vlak.

De jeugdopleiding wil de prestatiedruk verminderen door weinig belang te hechten aan wedstrijdresultaten om zo het ideale kader te scheppen voor individuele ontwikkeling. Het opleiden van voetballers bij Vossem dient dan ook te gebeuren met respect voor de eigenheid van de voetballer. Collectiviteit tonen om de individuele kwaliteiten meer in de verf te zetten is het credo. Vossem wil verder zijn opleidingsrol vertolken in een omgeving waarbij speelplezier en durf (fun), voetbalopleiding (formation) alsook verdraagzaamheid (tolerance) het draagvlak uitmaken.

Onze club heeft als ambitie een echte opleidingsclub in Vlaanderen te worden en te blijven. Om deze ambitie kracht bij te zetten en hiervoor een afdoend draagvlak te creëren, verzorgen wij behalve de opleiding aan onze jeugdspelers, tevens de opleiding aan onze trainers, teambegeleiders, en zelfs ouders.

Ons einddoel is om jaarlijks 1 speler te laten doorstromen naar het A-elftal. Daarom is het belangrijk om op elke leeftijd doelstellingen te bereiken.

Volgende richtsnoeren moeten Vossem toelaten om de bovenvermelde visie concreet in te vullen.

COLLECTIVITEIT TONEN OM DE INDIVIDUELE KWALITEITEN IN DE VERF TE ZETTEN IS HET CREDO.

Jeugdvoetbal als “individuele sport met een collectief karakter” is het uitgangspunt voor onze jeugdopleiding en voor élk van onze jeugdtrainers. De individuele ontwikkeling van elke jeugdspeler - met een absoluut respect voor eigenheid en individuele kwaliteit - staat te allen tijde voorop.

VLAAMSE IDENTITEIT

Vossem wil zijn eigen Vlaamse identiteit en eigenheid behouden zonder de rijkdom en kracht van de verscheidenheid te verliezen. Daarom biedt de club een menselijke benadering in een zo professioneel mogelijke omkadering aan:

  • onze trainers zijn bij voorkeur experten door (interne of externe) scholing en/of door ervaring
  • wij staan stil bij het feit dat we bij de jongste leeftijdsgroepen bezig zijn met het opleiden van kinderen; onze opleiding is dan ook kindvriendelijk

Cruciaal daarbij is dat school steeds voorgaat op voetbal. Als voetbalclub zijn we in de eerste plaats begaan met de ontwikkeling van de voetbalcapaciteiten van onze jeugd. Maar ... de studie van onze spelers moet de eerste en voornaamste zorg zijn en blijven. Daarom besteden wij dan ook een bijzondere aandacht aan de studie. Goede resultaten op school hebben een positieve weerslag op de voetbalopleiding. Het is de taak van onze trainers en de club om de spelers te stimuleren bij hun studies en interesse te tonen voor de levenswandel van onze speler.

Hoe promoten wij het studiewerk:

  • de trainingssessies worden gereduceerd tijdens de examenperiode zodat onze spelers zich voluit aan hun studiewerk kunnen wijden zonder een training te moeten missen
  • wij tonen begrip voor de overvolle agenda van onze spelers – studenten kunnen door een seintje aan de trainer eens afhaken voor een training wegens te veel aan huiswerk of lessen
  • onze trainers stimuleren, tonen interesse en zorgen voor de 1ste-lijnsopvang in geval van studieproblemen

AMBITIE VAN ONZE CLUB

Vossem heeft de ambitie jeugdvoetballers op te leiden voor het eigen eerste elftal, zonder de ontwikkeling van de regionale sporters uit het oog te verliezen. Wij willen erkend worden als een club met een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding:

  • door het aanbieden van een gedegen opleiding: wij leiden spelers op via modules aangepast aan de leeftijd en aan de ontwikkelingsmogelijkheden
  • door het ontdekken van talentrijke spelers: wij trekken, via een strenge selectieprocedure, pas een speler aan als het type speler niet aanwezig is in de jeugdopleiding

SOCIALE ROL

Vossem wil zijn sociale rol in de regio bestendigen door de betrokkenheid met de scholengemeenschappen uit de wijde omgeving hoog in het vaandel te blijven dragen. Vossem gaat er dan ook prat op sinds vele jaren tijdens de paasvakantie 60 kinderen een meer dan warm welkom te geven tijdens onze paasstage waarin een zeer gevarieerd activiteitenaanbod het beste in elk kind naar boven haalt en dit onder leiding van gediplomeerde mensen.

KERNWAARDEN

FC Gr. Vossem moet een ontmoetingsplaats zijn waar sporters, supporters, ouders, begeleiders, trainers en bestuurders gezamenlijk met plezier en voldoening voetbal kunnen beoefenen of ervan genieten. De club wil er toe bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport zijn belangrijk. Vossem wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders-verzorgers op dit vlak. Sportiviteit, integratie en collectiviteit zijn hierbij de kernwoorden.

VOSSEM EN HET VERENIGINGSLEVEN

De club probeert alle medewerkers, ouders, trainers, sympathisanten op verschillende manieren te betrekken bij het verenigingsleven van de club. Zo krijgen alle ouders samen met het kind hun abonnement voor de wedstrijden van de eerste ploeg, tickets die recht geven op een toegang per kind voor de thuiswedstrijden van de eerste ploeg.

De club organiseert een mosselfestijn, speciale infoavonden voor de ouders, een kerstfeest, ...

WAAR WILLEN WE ALS CLUB IN DE TOEKOMST HEEN?

Vossem wil de jeugd uit de regio de mogelijkheid bieden om zich, onder bekwaam toezicht, te ontwikkelen als voetballer en dit in infrastructureel optimale omstandigheden. De jeugdspelers die zich het best ontwikkelen, krijgen de kans door te stromen naar het eerste elftal waar ze hun eerste stappen in het nationaal voetbal kunnen zetten en dit in een goede omkadering.

Vossem heeft de ambitie om een vaste waarde te blijven in 3de provinciale of eventueel door te stoten naar 2de provinciale, zodat de jeugdspelers de kans krijgen zich in eigen streek verder te ontwikkelen als voetballer. Gezien het aantal jeugdspelers, de opgebouwde omkadering en de aanwezige accommodatie is het evident dat de jeugdploegen van Vossem in de toekomst verder de mogelijkheid dienen te hebben om zich te meten met sportief evenwaardige tegenstanders die het gewestelijk niveau overstijgen.