PERSOONLIJKE PROBLEMEN


Soms gebeuren er dingen waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen.

Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Meestal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met je trainer, een coördinator of een bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. Deze vormt een soort filterfunctie richting het bestuur.

Bij meldingen wordt samen met deze vertrouwenspersoon een plan van aanpak opgesteld. Eventuele maatregelen zijn een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles vertrouwelijk behandelen.

De rol van vertrouwenspersoon binnen Jeugdwerking Greunsjotters Vossem is ingevuld door:

Raymond Philips
+32 472 68 78 04