STARTDAG


Op zaterdag 8 september zal onze startdag doorgaan met een infosessie waarin de sportieve doelstellingen van de club worden toegelicht:

  • wat leren de kinderen op training
  • wat is de speelstijl
  • het wisselbeleid
  • ...

Ook de praktische afspraken en de omgangsregels binnen en buiten de lijnen worden toegelicht.

De kledijpakketten van de spelers die het lidgeld betaald hebben vóór 17 juni zullen die dag ook verdeeld worden.

Verder info hieromtrent volgt nog, hou dus zeker deze dag vrij!