Tornooien 2019


Op deze pagina vinden jullie info rond de tornooien voor 2019. Deze info is enkel bedoeld voor intern gebruik, gelieve dus deze gegevens niet te verspreiden.

Het is de bedoeling dat elke ploeg deelneemt aan minstens 3 tornooien :

  • ons eigen tornooi op 18 en 19 mei 2019

  • de jeugdcoördinator zal in overleg met de trainers een tornooi bepalen waarvoor ze zullen ingeschreven worden

  • de trainer kan dan nog minstens 1 ander tornooi kiezen waarvoor hij zich wenst in te schrijven

In een eerste file uitnodigingen2019 vinden jullie een overzicht van alle uitnodigingen die we reeds gekregen hebben voor deelnames aan tornooien. Hierin kunnen jullie een overzicht per leeftijdscategorie raadplegen van beschikbare tornooien en zo een keuze maken van de tornooien waar jullie wensen heen te gaan.

In een tweede file uittornooien2019 vinden julle het overzicht terug van de stand van zaken ivm de tornooien waarop wij ons hebben ingeschreven.

Indien u een keuze gemaakt hebt voor welk tornooi u zich wenst in te schrijven, kan u dit altijd laten weten aan Chris (via mail naar tornooien@greunsjotters.be) die dan de administratieve kant van de inschrijving zal opvolgen en aanvullen in de file uittornooien2019.